Provincie Zuid-Holland

Met onze kennis met onze afdeling Dienst Beheer Infrastructuur (DBI).

Provinciehuis Zuid-Holland
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag


Postadres
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Aanwezigheid demoterrein

10,00 uur – 16.00 uur : stand 16 op het terrein


Provincie Zuid-Holland

Wij zijn de groene kracht in veranderd Nederland.

Wie zijn wij?

Wij zijn weginspecteurs van Provincie Zuid Holland. Met in totaal 26 weginspecteurs over de gehele provincie Zuid Holland zorgen wij 24 uur per dag en 7 dagen per week voor incidentenafhandeling op de provinciale wegen (N wegen) in Zuid Holland en de hierbij behorende parallelwegen en/of fietspaden. Denk hierbij aan ongevallen met- en zonder letsel, voertuigen met pech, afgevallen/ verloren lading, vervuild wegdek en alles wat je je nog kunt bedenken wat er plaats kan vinden op- & langs de wegen. Wij komen hier ter plaatse en zorgen voor een veilige werkruimte voor onszelf en voor de ketenpartners zoals brandweer, ambulance, politie & bergers. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de weg weer zo snel mogelijk schoon en/of begaanbaar wordt gemaakt. Dit zodat de weg er weer hetzelfde bij ligt als voordat het incident plaatsvond.

 

Sinds november 2022 zijn enkele weginspecteurs ook Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Zij kunnen voor bepaalde aangewezen feiten handhaven. Denk hierbij aan; het negeren van onze verkeersaanwijzingen en die van verkeersregelaars, motorvoertuigen die rijden of parkeren op een fiets- of voetpad, het negeren van diverse soorten geslotenverklaringen, misbruiken van pechhavens, onnodig geluid veroorzaken, onnodig parkeren op de rijbaan en niet op de juiste wijze parkeren op bijv. een carpoolplaats / parkeren op een plaats die bestemd is voor een andere doelgroep.

 

Wat doen wij nog meer?

Naast de incidenten houden wij ons bezig met algemeen toezicht op het gebruik van onze wegen, controleren wij verleende vergunningen en houden hier ook toezicht op. Verder controleren wij bij wegwerkzaamheden of de juiste afzetting, bebording en andere wettelijke voorschriften worden toegepast.

 

Kom gerust bij onze stand langs en laat u verder inlichten over ons werk! Ook kunnen wij u vertellen en deels laten zien over welke middelen wij beschikken dan wel bij een incident op locatie kunnen laten komen.