Gemeente Alphen aan den Rijn

Zorgen voor veiligheid in de dorpen en wijken

Een lerende organisatie met ruimte voor talent

Gemeente Alphen aan den Rijn is een ambitieuze gemeente. Onze collega’s zijn gedreven en tonen lef om steeds weer te vernieuwen. Altijd met het doel om het beste resultaat te behalen voor onze inwoners. In ons gemeentehuis heerst een open en informele sfeer. Kom kennismaken!

Gemeente Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
2405 SH, Alphen aan den Rijn


Aanwezigheid demoterrein

10,00 uur – 16.00 uur : stand 12 op het terrein


Gemeente Alphen aan den Rijn

De zorg voor veiligheid in de dorpen en wijken is een van de belangrijkste taken van de gemeente.

De gemeente Alphen aan den Rijn is een gemeente met vitale, leefbare en veilige wijken waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en bereid zijn de veiligheid te bevorderen. Het bereiken van duurzame, sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, bedrijvigheid en jeugd wordt gerealiseerd door een effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke partners. Iedereen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid en spreekt elkaar hierop aan

Wijkboa’s

U bent ze vast al eens tegengekomen bij u in de wijk of straat: De wijkboa’s van de gemeente. Zij hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van “kleine ergernissen” in uw woonomgeving:

  • bij overlast van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme
  • bij vermoeden van dierenmishandeling
  • bij de aanpak van foutgeparkeerde auto’s
  • bij de ondersteuning bij evenementen.

Ze zorgen er voor dat de regels van de gemeente worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en wordt de overlast teruggebracht. Ze handelen preventief door inspecties uit te voeren en lichten mensen voor.

Bijzondere bevoegdheden

De BOA-taken zijn niet gelijk aan die van de politie, maar de BOA ’s en politie werken wel nauw samen en treden waar nodig gelijktijdig op. Een BOA heeft ‘bijzondere bevoegdheden’, zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole.

De BOA’s zijn ingedeeld over verschillende wijken:

  • Aarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam
  • Alphen-Centrum
  • Alphen-Hoorn, Kerk en Zanen en Rietveld (Alphen-West)
  • Alphen-Ridderveld
  • Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn